Kniha Staré pověsti české


Dobrý den,
Na těchto webových stránkách se dozvíte informace o knize Staré pověsti české.

Lidová slovesnost a některá historická fakta – to jsou hlavní charakteristiky proslulé knihy Staré pověsti české od Aloise Jiráska. Poprvé se dostala k čtenářům v roce 1894, kdy se vydání ujalo nakladatelství J.R. Vilímek z Prahy. Od té doby vyšly Staré pověsti české v mnoha reedicích. O vzhled obálky a výtvarné zpracování se postaralo mnoho významných českých umělců. Knihu ilustrovali například Věnceslav Černý, Mikoláš Aleš nebo Jiří Trnka. Stala se také předlohou pro Trnkův barevný loutkový animovaný film.

Dávná vyprávění jsou v knize rozdělena na tři části – Staré pověsti české, Pověsti doby křesťanské a na část nazvanou Ze starobylých proroctví. Spisovatel Alois Jirásek sebral třicet pět nejznámějších pověstí, které dnes patří ke čtenářské klasice.

Zakoupit Staré pověsti české od Aloise Jiráska s ilustracemi Jiřího Trnky můžete nejlevněji na Heuréce.

V knize nechybí známá pověst o praotci Čechovi, který po vystoupání na horu Říp spatřil úrodnou krajinu. Začtete se i do vyprávění O Krokovi a jeho dcerách či do povídání o moudré kněžně Libuši. Nechybí ani zmínka o Přemyslovi, zvoleném lidmi za knížete a soudce a o věštění kněžny Libuše ohledně nálezů drahých kamenů a krvavých bojích v zemi. Dívčí válka ukazuje dobu, kdy si ženy vzaly do rukou meče a luky, vyhlásily mužům válku, nechaly postavit hrad Děvín, pobily stovky mužů a nakonec podlehly. Ponoříte se i do příběhů z dob po smrti Přemysla, kdy se na trůnu české země vystřídalo dost panovníků. Staré pověsti české vám dále přináší vyprávění O Křesomyslu a Horymírovi, o králi Svatoplukovi, o Jánošíkovi, Daliborovi nebo havířích z Kutné Hory.

Staré pověsti české nevycházejí pouze v původním znění, ale seženete je i převyprávěné srozumitelnějším jazykem pro současné čtenáře. Z nedávné doby stojí za připomenutí zpracování pověstí od Jany Eislerové s ilustracemi Antonína Šplíchala a rovněž vás potěší obrázkové české pověsti od autorů Břetislava Olšera, Zdeňka Jandy a Bohuslava Žárského

Kde koupit nejlevněji
Odkazy